Veľká vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste nás podporili v minulom roku a darovali ste nám 2% z daní. Dúfame a ďakujeme, že i tento rok sa rozhodnete poukázať nášmu občianskemu združeniu Palček 2% z daní.

Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí šíria našu prosbu o pomoc.

   

 Prosím pomôžte Paľkovi objaviť kúzlo reči
Č. účtu občianskeho združenia Palček: SK4565000000000020570043